Kreiranja sajtova

Postoji više vrsta sajtova, one-page, informativni i online prodavnice. Cena izrade sajta je individualna, sve zavisi koje funkcije želite da sajt ima. Predlažemo da nas pozove vezano za cenu sajta. Okvirno se cene sajtova kreću od 200 pa do 1000 evra

o nama

Online prodavnica

Pomoću online prodavnice možemo da kupimo proizvode i da ih platimo na sajtu pomoću kartice. 

Idealan izbor za sve koji se bave prodajom preko interneta.

Za izradu online prodavnice je potrebno 10 dana i početna cena je 400 evra.

Informativni sajt

Informativni sajt je sajt poput našeg sajta gde se trenutno nalazite, možete da dobijete određene informacije ali ne i da kupite nesšto.

Idaelan izbor sva zva preduzeća poput restorana, frizera, itd.

za izradu informativnog sajta je potrebno 7 dana i početna cena je 250 evra

One page sajt

One page sajt je tip sajta koji ima samo 1 stranu, možete samo da skrolujete gore i dole ali ne i da otvorite neku drugu stranicu. 

Idealan za preduzeća koja prodaju samo 1 proizvod ili uslugu, na primer program za mršavljenje.

Ovakve sajtove pravimo za 3 dana i početna cena je 100 evra